Tajnik

 Ivan Ćubela

Ivan Ćubela je magistar politologije, polje međunarodne politike i diplomacije. Njegovi istraživački interesi su komparativna politika, razvoj demokracije podijeljenih i  fragmentiranih društava, političke stranke, politički i izborni sustavi.

ISKUSTVO:

  • 2017. – Asistent na studiju Politologije (Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru)
  • 2016. – Jedan od osnivača i tajnik Centra za politološka istraživanja Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru.

OBRAZOVANJE:

  • 2016. godine magistar politologije za Međunarodnu politiku i diplomaciju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru.
  • 2014. godine prvostupnik politologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru.

ZNANSTVENA GRANA:

Komparativna politika

ZNANSTVENO ZVANJE:

Magistar politologije

KOLEGIJI:

  • Modeli demokracije u podijeljenim društvima
  • Politički sustav Hrvatske