O Centru

Centar za politološka istraživanja Filozofskog fakulteta (CPIFF)

Centar za politološka istraživanja Filozofskog fakulteta osnovan je u studenome 2016. godine. Ideja o osnivanju Centra inicirana je od strane Odsjeka politologije Filozofskog fakulteta u Mostaru, kao odgovor na društvena i politička zbivanja, kako u Bosni i Hercegovini, tako i u zemljama regije i šire. CPIFF u svoj tim okuplja znanstvenike i istraživače iz područja politologije, ali i drugih društvenih i humanističkih disciplina.

Osnovni ciljevi CPIFF

 • Kreativnim programom doprinijeti razvoju znanstvene discipline politologije okupljajući u članstvo politologe i druge pojedince iz ostalih društvenih i humanističkih disciplina;
 • Kompetentno pružanje mjerodavnih odgovora, analiza i pronalska rješenja društvenih problema iz područja politologije, te pružanje informacija i podatka iz drugih srodnih društvenih znanosti;
 • Suradnja i okupljanje politologa i drugih znanstvenika iz Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske i svijeta;
 • Pružanje potpore razvoju projekata, različitih oblika istraživanja i konstruktivnih ideja;
 • Samostalnim radom, kao i suradnjom s drugim institucijama u zemlji i inozemstvu, stručnoj javnosti, sveučilišnoj/akademskoj zajednici, studentima, istraživačima, novinarima, diplomatima, državnoj upravi, članovima političkih stranaka, predstavnicima civilnog društva, te široj zainteresiranoj javnosti sukladno svojim mogućnostima, omogućiti izradu politološke baze podataka;
 • Poticanje i razvoj kreativnih sposobnosti kod mladih istraživača kroz različite oblike edukacije;
 • Promocija mira, političke kulture, demokracije, civilnog društva, tolerancije, ljudskih prava, europske integracije i hrvatskog nacionalnog i kulturnog identiteta u Bosni i Hercegovini (umjetnost, kultura, turizam, itd.);
 • Omogućavanje izdavačke djelatnosti knjiga, brošura, časopisa, pokretanje internetske stranice, kao i drugih publikacija radi ostvarivanja ciljeva.

Djelatnosti CPIFF

 • Organiziranje i produkcija projekata koji doprinose ostvarivanju ciljeva Centra;
 • Angažiranost na poticanju i organiziranju intelektualno-komunikacijskog okupljališta pojedinaca različitih ideološko svjetonazorskih viđenja uz uspostavu otvorenog dijaloga i kreativnih rasprava;
 • Rješavanje društvenih problema suvremenoga svijeta s osvrtom na društvo u kojem živimo;
 • Promocija mehanizama koji omogućuju demokratske procedure i procese temeljem suvremenih dosega;
 • Organiziranje i prezentiranje radova svojih članova i drugih pojedinaca s ciljem popularizacije i približavanja politoloških i sličnih tema široj javnosti;
 • Zalaganje na jačanju skladnih kolektivnih i individualnih odnosa, demokratske tolerancije i humanističkih društvenih dosega;
 • Organiziranje i kreiranje edukativnih projekata i radionica za djecu i mladež, odgojno-obrazovnih i informativnih radionica kao poticaj razvoju samostalnih refleksija intelektualnog i tolerantnog djelovanja;
 • Ostvarivanje suradnje s državnim institucijama, nevladinim organizacijama, odgovarajućim obrazovnim i znanstveno-istraživačkim ustanovama, medijskim kućama, drugim zakladama, udrugama i osobama iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta, s ciljem pružanja usluga političkog savjetovanja, praktično edukacijskog djelovanja, političkog marketinga, organiziranja seminara, okruglih stolova te znanstvenog i dokumentarističkog djelovanja;
 • Organiziranje posjeta i gostovanja u svrhu ostvarivanja ciljeva Centra.