Kontakt

Centar za politološka istraživanja Filozofskog fakulteta

Matice hrvatske, b.b.,

88 000 Mostar, Bosna i Hercegovina

E mail: cpiff@sve-mo.ba

Telefon: +387 (0) 36 355-437