Akademski odbor

 

• dr. sc. Žarko Dugandžić, doc.

 

• dr. sc. Gordana Iličić, doc.

 

• prof. dr. sc. Mile Lasić

 

• dr. sc. Damirka Mihaljević, doc.

 

• dr. sc. Irena Musa, doc.

 

dr. sc. Žarko Dugandžić, doc.

Docent na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Njegovi istraživački interesi su Demografija i Vojna povijest.

ISKUSTVO:

 • 2014. – danas

Predavač na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Mostaru (kolegij Demogeografija).

 • 2012. – danas

Predavač na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru; izvodi kolegije:

Politička i vojna povijest

Populacijska politika

Povijesna demografija

Domovinski rat u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini od 1991. do 1995. godine.

 • 2007. – 2013.

Predavač kolegija Vojne povijesti na Hrvatskom vojnom učilištu u Zagrebu.

OBRAZOVANJE:

 • Završava sveučilišni poslijediplomski doktorski studij Povijest stanovništva na Sveučilištu u Zagrebu.
 • 13. listopada, 2011. godine brani doktorsku disertaciju pod naslovom “Stanovništvo općine Metković 1850.-1918.”

ZNANSTVENA GRANA:

Hrvatska i svjetska moderna i suvremena povijest

ZNANSTVENO ZVANJE:

Docent

KOLEGIJI:

 • Politička i vojna povijest
 • Populacijska politika
 • Povijesna demografija
 • Domovinski rat u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini od 1991. do 1995. godine
 • Demogeografija

 

ZNANSTVENI RADOVI:   http://is.sve-mo.ba/registar.html

 

dr. sc. Gordana Iličić, doc.

Gordana je docentica na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Njezini istraživački interesi su komparativna politika, politički sustavi i demokracija u podijeljenim društvima.

ISKUSTVO:

 • 2015. – danas

Docentica na Filozofskom Fakultetu Sveučilišta u Mostaru.

 • 2013. – 2015.

Viša asistentica na Filozofskom Fakultetu Sveučilišta u Mostaru.

 • 2010. – 2013.

Asistentica na Filozofskom Fakultetu Sveučilišta u Mostaru.

 • 2008. – 2011.

Viša stručna suradnica za odnose s javnošću, Općina Grude.

 • 1998. – 2008.

Stručna suradnica, Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine.

 • 2000. – 2012.

Zastupnica OV Grude, zastupnica Skupština Županije Zapadnohercegovačke.

OBRAZOVANJE:

 • 2014. godine doktorat znanosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru.
 • 2005. godine magisterij znanosti na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.
 • 1997. godine diplomski studij na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.

ZNANSTVENA GRANA:

Komparativna politika

ZNANSTVENO ZVANJE:

Docentica

KOLEGIJI:

 • Uvod u političke sustave
 • Komparativna politika
 • Komparativni politički sustavi
 • Politički sustav Izraela
 • Modeli demokracije u podijeljenim društvima

      ZNANSTVENI RADOVI:   http://is.sve-mo.ba/registar.html

prof. dr. sc. Mile Lasić

Mile Lasić rođen je 25. veljače, 1954. godine u mjestu Uzarići pokraj Širokog Brijega. Profesor je politologije i publicist, tj. autor 15 knjiga. Uža područja njegovih oblasti su politološke teorije, međunarodni politički odnosi, europske integracije, geopolitika i diplomacija.

ISKUSTVO:

 • 1978. – 1984.

Stručni suradnik Marksističkog studijskog centra u Sarajevu;

Šef kabineta predsjednika OK XIV. ZOI Sarajevo ’84;

Savjetnik u Predsjedništvu Bosne i Hercegovine.

 • 1984. – 1991.

Savjetnik u Predsjedništvu SFRJ;

Savjetnik predsjednika SIV-a;

Specijalni savjetnik u SSIP-u.

 • 1991. – 1994.

Savjetnik Ambasade SFRJ u Bonnu – attache za kulturu;

Prvi tajnik Ambasade Republike BiH u Bonnu.

 • 1995. – 2009.

Freelancer, publicista, prevoditelj, dopisnik-suradnik listova i časopisa u BiH, Srbiji, Norveškoj i Njemačkoj (WDR, Deutsche Welle…).

 • 2009. – danas

Stalni radni odnos s Filozofskim fakultetom Sveučilišta u Mostaru.

OBRAZOVANJE:

 • Osnovno i srednje gimnazijsko obrazovanje u Širokom Brijegu (1961.-1973.)
 • Diplomirani politolog, Fakultet političkih nauka u Sarajevu (1973.-1977.)
 • Poslijediplomski studij, magistar društvenih znanosti, Univerzitet u Sarajevu (1978.-1984.)
 • Doktorska disertacija, Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru (2009.)

ZNANSTVENA GRANA:

Oblast društvenih teorija (grana politologije)

ZNANSTVENO ZVANJE:

Izvanredni profesor, Studij politologije i Studij socijalnog rada na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru.

KOLEGIJI:

 • Preddiplomski studij:

Uvod u političku teoriju (I i II);

Međunarodni politički odnosi (I i II);

Integracijski dometi Europske unije;

Interkulturalno razumijevanje.

 • Diplomski studij:

Europska unija: Organizacija i sustavi;

Suvremena diplomacija;

Multikulturalnost u socijalnom radu.

 • Doktorski studij:    Transnacionalne socijalizacije, politike i institucije Europske unije.

 

ZNANSTVENI RADOVI:      http://is.sve-mo.ba/registar.html

dr. sc. Damirka Mihaljević, doc.

Damirka Mihaljević je docentica na odjelu Politologije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru. Znanstveni interesi docentice Mihaljević su komparativna politika, posebno političko-kulturalni pristup politici i političke teorije. Autorica je knjige “Politička kultura u Bosni i Hercegovini” (2014.) i koatuorica udžbenika “Politički sustav Bosne i Hercegovine” (2013.). Objavila je veći broj znanstvenih radova.

ISKUSTVO:

 • 2013. – danas

Docentica na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru.

 • 2009. – 2012.

Asistentica na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru.

 • 2010.  god. empirijsko istraživanje javnog mnijenja i ljudskih prava u Bosni i Hercegovini (br. projekta 30001507).
 • 2015. god. empirijsko istraživanje političke kulture studenata Sveučilišta u Mostaru.

OBRAZOVANJE:

 • 2012. godine doktorat iz znanstvenog područja društvenih znanosti, polje politologije, znanstvena grana komparativne politike na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru.
 • 2006. godine akademski stupanj magistrice znanosti iz područja društvenih znanosti, polja politologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru.
 • 1992. godine Fakultet političkih znanosti.

ZNANSTVENA GRANA:

Komparativna politika

ZNANSTVENO ZVANJE:

Docentica

KOLEGIJI:

 • Politička kultura
 • Političke ideologije i doktrine
 • Ideološke i političke transformacije jugoistoka Europe
 • Politička socijalizacija i obrazovanje

 

 

         ZNANSTVENI RADOVI:      http://is.sve-mo.ba/registar.html

dr. sc. Irena Musa, doc.

Irena je docentica na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Njezini istraživački interesi su globalizacijski procesi i kulturni identiteti, marginalne društvene skupine i suvremene teorije o društvu.

ISKUSTVO:

 • 2012. – 2016.

Docentica na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru.

 • 2007. – 2012.

Asistentica na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru.

 • 1994. – 2007.

Profesor u Srednjoj školi dr. fra Slavka Barbarića, Čitluk.

 • 1986. – 1990.

Profesor u Srednjoj školi Čitluk.

 • Rad na istraživačkom projektu:

Empirijsko istraživanje na razini države Bosne i Hercegovine u suradnji s agencijom Ipsos Strategic Puls Sarajevo (br. projekta 30001407). Radni naslov istraživanja je “Kulturni identitet i globalizacijski procesi”, provedeno 2009. godine.

OBRAZOVANJE:

 • 2012. godine doktorat znanosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru.
 • 1985. diplomski studij na Filozofskom fakultetu u Sarajevu.

ZNANSTVENA GRANA:

Socijalna filozofija

ZNANSTVENO ZVANJE:

Docentica

KOLEGIJI:

 • Metode istraživanja u društvenim znanostima
 • Marginalne društvene skupine
 • Suvremene teorije o društvu
 • Globalizacijski procesi i suvremene kulture

  ZNANSTVENI RADOVI:    http://is.sve-mo.ba/registar.html