CPIFF – Studentskom radionicom uspješno završen projekt „Kultura i politika u Bosni i Hercegovini“

15/12/2017 at 18:00

Projekt „Kultura i politika u Bosni i Hercegovini“ koji je organizirao CPIFF uspješno je završen realizacijom drugog dijela projekta koji je bio zamišljen kao kreativna sekcija namijenjen prvenstveno mladima i studentskoj populaciji gdje su mladi mogli iskazati vlastite ideje organizacije obrazovnih politika kao najvažnijega segmenta kulturne politike nekog društva.

Prvi dio projekta bio je organiziran kroz javno predavanje sveučilišnog profesora i stručnjaka za javne politike dr. sc. Tihomira Žiljka koji je govorio o kulturnim politikama, kao dijelu javnih politika, u kontekstu Europske unije. Profesor Žiljak istaknuo je da unatoč činjenici da je ekonomska suradnja bila temelj osnivanja današnje EU, takva suradnja trebala je dovesti do prelijevanja i na druga područja koja bi obuhvatala i kulturne politike.

„Iako je Vijeće Europe već nakon Drugog svjetskog rata istaknulo važnost kulture kao jamca izgradnje modernog europskog društva, osnivački ugovori koji su stvorili preteču današnje EU pojam kulture nisu prepoznavali sve do 1992. i potpisivanja Sporazuma iz Maastrichta“.

Profesor Žiljak također je napomenuo da s obzirom na kompleksnost i važnost kulturnih politika, institucije EU su svjesne da su takve politike dominantno u sferi nacionalnih država, ali da EU želi financiranjem projekata iz tih oblasti dovesti do zbližavanja i mobilnosti svih građana EU u tome polju istaknuvši primjer ERASMUS-a kao jednog od takvih projekata.

 

Drugi dio realizacije projekta bio je organiziran kroz studentsku radionicu koju su moderirali članovi Istraživačkog odbora CPIFF-a na kojoj su studenti imali priliku dati svoje ideje obrazovnog sustava u kontekstu kulturnih politika. Kao ogledni primjer studenti su uzeli finski model organizacije obrazovnog sustava i dali vlastite zaključke njihovog pogleda na idealtipski model obrazovnog sustava.