CPIFF organizira javno predavanje i radionicu u sklopu projekta “Kultura i politika u Bosni i Hercegovini”

06/12/2017 at 18:41

 

U sklopu projekta „Kultura i politika u Bosni i Hercegovini“, Centar za politološka istraživanja Filozofskog fakulteta (CPIFF) organizira javno predavanje u četvrtak, 7. prosinca u amfiteatru Gabrijel Jurkić na Filozofskom fakultetu s početkom u 12.15 sati.

Kako bi prikazali znanstvenu dimenziju kulturnih politika u Bosni i Hercegovini s obzirom na njezin višekulturalni društveni karakter te složeni državni ustroj, CPIFF je odlučio izvršiti analizu kulturnih politika u Bosni i Hercegovini. Drugi dio projekta koji je predviđen kao kreativni dio koji će voditi i moderirati članovi Istraživačkog odbora CPIFF-a bit će održan tjedan dana poslije, 14. prosinca također na Filozofskom fakultetu.

Vođeni Europskim programom za kulturu i njegovima trima strateškim okvirima, naš cilj kroz ovaj projekt bio je utvrditi kulturnu raznolikost i interkulturni dijalog, ulogu kulture kao katalizatora kreativnosti kao i ulogu kulture kao ključne sastavnice međunarodnih odnosa, a sve u kontekstu pridruživanja Bosne i Hercegovine Europskoj uniji. Projekt  Europske komisije „Ususret strategiji EU-a za međunarodne kulturne odnose” potiče kulturne suradnje između Europske unije i partnerskih zemalja i promiče poredak koji počiva na miru, vladavini prava, slobodi izražavanja, međusobnom razumijevanju i poštivanju temeljnih vrijednosti, namjera nam je bila utvrditi gdje je Bosna i Hercegovina na toj karti.

Jedan od suradnika na projektu koji će upravo i održati javno predavanje je iskusni stručnjak za javne politike i profesor na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu i gostujući profesor na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, dr.sc. Tihomir Žiljak. Profesor Žiljak dugi niz godina bavi se obrazovnim politikama, konkretno u Republici Hrvatskoj, te iza sebe ima čitav niz projekata u europeizaciji javnih politika kako u RH, tako i u zemljama EU. Osobit znanstveni i akademski doprinos profesora Žiljka je u sferi obrazovnih politika i upravo svoja iskustva predočit će na javnome predavanju.